Normatīvie dokumenti

Electro edited 02 small

Par atbalstu bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei atbild Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), kuras mājas lapā ir sīkāka informācija par sniedzamo atbalstu.

elektroauto

Iegādājoties elektriskos velosipēdus, jāpievērš uzmanība to tehniskajiem rādītājiem, jo Latvijā arvien vairāk tiek tirgoti dažādi elektriskie transportlīdzekļi, taču starp tiem ir arī tādi elektriskie pārvietošanās līdzekļi, kuriem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 168/2013 prasībām jāveic tipa apstiprināšana un, lai ar tiem varētu piedalīties ceļu satiksmē, tie reģistrējami kā L kategorijas transportlīdzekļi (mopēdi, motocikli, tricikli vai kvadricikli).

ebike 635544 960 720

Ar Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumu Nr.129 ir apstiprināts „Elektromobilitātes attīstības plāns 2014.-2016.gadam” (turpmāk – Plāns).Plānā noteiktais mērķis ir „mazināt Latvijas transporta sistēmas atkarību no naftas, uzlabojot tās efektivitāti, nodrošinot mobilitāti, un veicinot inovatīvu tehnoloģiju radīšanu un izmantošanu Latvijas transporta nozarē“. Plāns satur transporta sistēmas esošā stāvokļa analīzi un nākotnes prognozes. Plānā ir iekļauts arī rīcības virzienu izpildes laika grafiks un nepieciešamo resursu uzskaitījums. Rīcības virzieni apvienoti šādās grupās:
  1. Inovācijas, pētījumi, attīstība;
  2. Administratīvās kapacitātes stiprināšana un informatīvie pasākumi;
  3. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras izveide;
  4. Elektrotransportlīdzekļu iegādes stimulēšana.
Arnis Bergs, BIMAB

Elektromobilitātes attīstības plāns 2014. – 2016. gadam

Normatīvais dokuments

Atbalsta apraksts

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums 6.panta 1.daļas 15.punkts: „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli nemaksā par tādu transportlīdzekli, kas pēc savas konstrukcijas kā vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulators, kondensators, spararats vai ģenerators)” http://likumi.lv/doc.php?id=223536 Likuma piemērošanas kārtību nosaka MK noteikumi Nr. 858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība”: „38. Likuma 6.panta pirmās daļas 15.punktā paredzēto atbrīvojumu no ekspluatācijas nodokļa maksāšanas piemēro, ja transportlīdzekļu reģistrā kā degvielas veids primāri norādīta elektrība.” http://likumi.lv/doc.php?id=253572
Ceļu satiksmes likums ietver vairākas elektrotransportlīdzekļu definīcijas http://likumi.lv/doc.php?id=45467

Mūsu kontakti

  • Rīga, S.Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +371 67025766